O nas

Pragniemy zaprezentowa? nasz? firm? i zaproponowa? wsp?prac?.

"MODRZEW" jest firm? dzia?aj?c? od 1996 roku. W tym czasie stworzyli?my wiele ogrodw przydomowych,
nasadze? i terenw zieleni przy du?ych obiektach przemys?owych (np. przy hali fabryki Volkswagen Antoninek),
firmach (np. Gizeh Dispoform sp. z o.o. Jedynka Pozna?). Do ogrodw za?o?onych przez nasz? firm? nale??
tak?e realizacje na "Zielonym Osiedlu" I i II w Chybach, D?brwce, Borwcu czy Szczepankowie...

Oferujemy Pa?stwu projekt ogrodu wraz z kosztorysem.

W zakres projektu wchodzi:
-zarys nasadze? naniesiony w kolorze na kalce kre?larskiej
-wykaz proponowanych ro?lin
wst?pny kosztorys materia?w oraz prac zwi?zanych z za?o?eniem ogrodu.

Posiadamy dokumentacj? zdj?ciow? wielu za?o?onych przez nas ogrodw, poszczeglnych rabat, kaskad z oczkami,
trawnikami itp. Do wykonania przez nas projektu wskazana jest rozmowa z inwestorem oraz dokonanie pomiarw danego terenu
'Pomo?e to ustali? Pa?stwa oczekiwania, wymagania oraz uwzgl?dni? Pa?stwa Propozycje przy doborze ro?lin
lub ewentualnego skalniaka czy kaskady.

Dlatego te? proponujemy niezobowi?zuj?ce dla Pa?stwa spotkanie, ktre pomo?e w stworzeniu przez nas projektu OGRODU.

Po zatwierdzeniu propozycji gwarantujemy profesjonalne ZA?O?ENIE OGRODU z materia?u ro?linnego sprowadzonego z wykwalifikowanych,
polskich szk?ek.